کتابخانه ديجيتال کتابخانه ديجيتال

در كتابخانه ديجيتال دانشگاه شهركرد كاربران قادرند مقالات فارسي  نمامتن و متن كامل نشريات لاتين مشترك از سالهاي 2004-2010 را فقط بصورت شبكه محلي در دانشگاه شهركرد دريافت نمايند.

  • مقالات فارسي

نمامتن نشريات ايران، بزرگترين کتابخانه ديجيتال مندرجات نشريات ايران شامل مقالات، نقدآثار، گفتگوها، گزارشات و... از سال 1377 تا کنون و بصورت ادامه دار به همراه متن کامل مندرجات ميباشد. اين گنجينه عظيم توسط موتور جستجوي قدرتمند پويشگر نمامتن قابل دسترس بوده و روزانه بيشاز 350 عنوان به اين کتابخانه افزوده ميگردد.

http://172.16.172.113/namamatn

  • نشريات لاتين

كتابخانه مركزي جهت سهولت دسترسي اساتيد و دانشجويان دانشگاه شهركرد به مقالات نشريات لاتين، نسخه الكترونيكي كليه نشريات مشترك را بصورت آنلاين از طريق لينك زير در دسترس قرار داده است.

http://www.sku.ac.ir/lib/fa/search.htm