کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Washington
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Education-Developing countvies
Universities and colleges-united States-Diretoriies
Viruses
Diagnostic microbiology-Handbooks,manual,etc.
Education - United States
Statistics - Russia - Handbooks, manuals, etc
Goats - feeding and feeds
Micro-organism
Earth sciences - United states
Plant diseases-Collected works
Water- analysis
Athmosphere chemistry - Environment aspects - Congresses
Agricultural chemistry - Technique - Periodicals
Agricultural systems- Tropics
Veterinary medicine-U.S.
Microsoft word for windows (computer program)
Dairy cattle- Nutrition- Requirements
Dams- design and construction
Biotechnology
 
پدیدآور:
U.S.Dept.of Agriculture
Glick, Bernard R
Borland, Russell
International conference on the chemistry of the Atmosphere ( Maryland Dec. 2 - 6 1991 )
 
ناشر:
ASM Press
National Academy Press
Microsoft Press
Association of official Analytical chemists
U.S.Govt.Print.Off
American Chemical Society
ASM
American Public health Association
U. S. Department of the interior
IRL press
United States Dep. of agri
National Academy press
A world bank publication
U.S.Mail
The World Bank
Microsoft press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب لاتین
 
 
Education directory,Colleges and Universities
Washington U.S.Mail   ، 1978
شماره راهنما: ‭L‬,‭901‬,‭.E38‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Animal diseases
U.S.Dept.of Agriculture ؛  Washington U.S.Govt.Print.Off   ، .1956
شماره راهنما: ‭SF‬,‭621‬,‭.U557‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Plant diseases;the yearbook of agriculture
U.S.Dept.of Agriculture ؛  Washington United States Dep. of agri   ، .1953
شماره راهنما: ‭SB‬,‭612‬,‭.U56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Virology
Washington IRL press   ، 1985
شماره راهنما: ‭QR‬,‭301‬,‭.V57‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Spatial organization in eukaryotic microbes
Washington IRL press   ، 1987
شماره راهنما: ‭QR‬,‭1‬,‭.S72‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Manual of clinical microbiology
Washington ASM   ، 1991
شماره راهنما: ‭QR‬,‭67‬,‭.M36‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Official methods of analysis of the association of official analytical chemists
Washington, DC Association of official Analytical chemists   ، 1990
شماره راهنما: ‭S‬,‭587‬,‭.O33‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Solid - earth sciences and society
National research council (U. S.). Committee on the status and research opportunities in the solid - Earth sciences ؛  Washington National Academy press   ، 1993
شماره راهنما: ‭QE‬,‭47‬,‭.A1N38‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
chmistry of the Atmosphere: its impact on global change perspectives and Recommendations
International conference on the chemistry of the Atmosphere ( Maryland Dec. 2 - 6 1991 ) ؛  Washington, DC American Chemical Society   ، 1991
شماره راهنما: ‭QC‬,‭879.6‬,‭.I55‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Sustainable agriculture and the environment in the humid tropics
National research (U. S.). Committe on sustainable agriculture and the environment in the humid tropics ؛  washington National Academy Press   ، 1993
شماره راهنما: ‭S‬,‭481.N38‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Nutrient requirements of dairy cattle
National research council (U. S.). Subcommittee on dairy cattle nutrition ؛  Washington National Academy Press   ، 1988
شماره راهنما: ‭SF‬,‭203‬,‭.N34‬,‭1988‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Design of small dams: a water resources technical publication
Washington U. S. Department of the interior   ، 1987
شماره راهنما: ‭TC‬,‭540‬,‭.D47‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Nutrient requirments of goats: angora, dairy, and meat goats in temperate and tropical countries
Washington, D. C National Academy Press   ، 1981
شماره راهنما: ‭SF‬,‭95‬,‭.N87‬,‭1981‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Standard methods for the examination of water and wastewater
Washington American Public health Association   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭142‬,‭.S72‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft word for windows 2.0 macros: user's guide and technical reference
Borland, Russell ؛  Washington Microsoft press   ، 1992
شماره راهنما: ‭Z‬,‭286‬,‭.D47B57‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft word step by step: for windows
Washington Microsoft Press   ، 1992
شماره راهنما: ‭Z‬,‭52.5‬,‭.M52‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Primary education
Washington The World Bank   ، 1990
شماره راهنما: ‭L‬,‭13‬,‭.P75‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Periotics and strategies for education: a world bank review
Washington A world bank publication   ، 1995
شماره راهنما: ‭LC‬,‭2605‬,‭.P756‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Molecular biotechnology: Principles and applications of recombinant DNA
Glick, Bernard R ؛  Washington ASM Press   ، 1994
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.2‬,‭.G58‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Statistical handbook 1993: states of the former USSR
Washington The World Bank   ، 1993
شماره راهنما: ‭HA‬,‭1431‬,‭.S72‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6