کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Wiley
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Feeding
Physics
Mathematical statistics
Organic compounds-Environmental aspects
Irrigation
Physiology
Fruit trees - Rootstocks
Soil science
Stereochemistry
Chemistry, Inorganic-laboratory manuals
Water,Underground
Genetics
Particles (Nuclear physics)
Plants, Effect of air polution on.
Industrial engineering - Handbooks, manuals, etc.
Life sciences-Statistical methods
Soil erosion_congress
Microbiology-Dictionaries
Chemistry, Physical organic
 
پدیدآور:
Todd,David Keith
Israelsen, Orson W
Hansen,Vaughn E.
Singleton,Paul
Szafranz, Zvi
Griffiths, David
Eliel, Ernest L.
Milton,Janet Susan
Schwarzenbch, Rene P.
Foth,H.D.
Rastogi,S.C.
Treshow, Michael
Hahn, Gerald J
Carpenter, Barry K
Church,David Calvin,
Halliday, David
 
ناشر:
John wiley
Wiley Eastern Ltd
Wiley
John Wiley
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Basic animal nutrition and feeding
Church,David Calvin, ؛  New York Wiley   ، 1982
شماره راهنما: ‭SF‬,‭95‬,‭.C59‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of microbiology
Singleton,Paul ؛  Chichester Wiley   ، 1978
شماره راهنما: ‭QR‬,‭9‬,‭.S55‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Soil erosion on agricultural land
Chichester Wiley   ، 1990
شماره راهنما: ‭S‬,‭622.2‬,‭.S66‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Plant stress from air pollution
Treshow, Michael ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QK‬,‭751‬,‭.T74‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Rootstocks for fruit crops
John wiley   ،
شماره راهنما: ‭SB‬,‭359.45‬,‭.R66‬,‭1987‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Genes
New York Wiley   ، 1983
شماره راهنما: ‭QH‬,‭430‬,‭.G454‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Essentials of animal physiology
Rastogi,S.C. ؛  New Delhi Wiley Eastern Ltd   ، .1984
شماره راهنما: ‭QP‬,‭31.2‬,‭.R38‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Irrigation principles and practices
Hansen,Vaughn E. ؛  New York Wiley   ، 1980
شماره راهنما: ‭S‬,‭613‬,‭.H26‬,‭1980‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Groundwater hydrology
Todd,David Keith ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭GB‬,‭1003.2‬,‭.T6‬,‭1980‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Statistical methods in the biological and health sciences
Milton,Janet Susan ؛  New York John Wiley   ، 1983
شماره راهنما: ‭QH‬,‭323.5‬,‭.M54‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of soil science
Foth,H.D. ؛  New York John Wiley   ، 1972
شماره راهنما: ‭S‬,‭591‬,‭.F67‬,‭1972‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of industrial engineering
John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭T‬,‭56.23‬,‭.H36‬,‭1982‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of physics
Halliday, David ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QC‬,‭21.2‬,‭.H35‬,‭1981‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Microscale inorganic chemistry: a comprehensive laboratory experience
Szafranz, Zvi ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QD‬,‭155‬,‭.S92‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Determination of organic reaction mechanisms
Carpenter, Barry K ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QD‬,‭476‬,‭.C37‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Environmental organic chemistry
Schwarzenbch, Rene P. ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭TD‬,‭196‬,‭.S39‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Stereochemistry of organic compounds
Eliel, Ernest L. ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QD‬,‭481‬,‭.E55‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Statistical intervals: a guide for practitioners
Hahn, Gerald J ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭276‬,‭.H22‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Irrigation: Principles and practices
Israelsen, Orson W ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭S‬,‭613‬,‭.I87‬,‭1962‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to elementary particles
Griffiths, David ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QC‬,‭793.2‬,‭.G75‬,‭1987‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9