کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 1979
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Sheep-Diseases
Animal nutrition
Rice
Alfalfa-Diseases and pests
Biometry
Floriculture
Veterinary obstetrics-Congresses
Trees-United States-Identification
Horticulture
Medicine-dictionaries
Livestock - Breeding
Fluid mechanics
Dicotyledons
Livestock-reproduction
Analytic function
Pesticides
Soils
Cytology
Cell physiology
Cytogenetics
 
پدیدآور:
Thompson,Louis M.
Ahlfors,Lars.V.
Little,Elbert L.
Sorensen,Anton Marinus
Metcalf,C. R
Warwick, Everett James
Laurie,Aalexander
Giese,Arthur Charles,1904
White,Frank M.
Halfacre,R.Gordon
Parker,Reginald Ernest
Mathews,G.A.
Hare,W.C.D.
Karp,Gerald
Maynard,Leonard A.
 
ناشر:
McGraw - Hill
Elsevier
Dover
Inter. Rice Research Institute
.CAB
Oxford Science Publications
Saunders
Longman
APS
Mc graw hill
McGraw-Hill
TATA McGraw-Hill
Edward Arnold
.Commonwealth Agri.Bureaux
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Fluid mechanics
White,Frank M. ؛  QTokyo McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭TA‬,‭357‬,‭.W48‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Animal reproduction;principles and practices
Sorensen,Anton Marinus ؛  New York McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭SF‬,‭105‬,‭.S73‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Horticulture
Halfacre,R.Gordon ؛  New York McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭SB‬,‭318‬,‭.H28‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Soils and soil fertility
Thompson,Louis M. ؛  New Delhi TATA McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭S‬,‭591‬,‭.T47‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Blakistons Pocket Medical Dictionary
New York McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭R‬,‭121‬,‭.B6‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Cell biology
Karp,Gerald ؛  Tokyo McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭QH‬,‭581.2‬,‭.K37‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Breeding and improvement of farm animals
Warwick, Everett James ؛  New York McGraw - Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭SF‬,‭105‬,‭.R5‬,‭1979‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Commerical flower forcing;the fundamentals and their practical application to the culture of green house crops
Laurie,Aalexander ؛  New York McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭SB‬,‭415‬,‭.L3‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Animal nutrition
Maynard,Leonard A. ؛  New York McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭SF‬,‭95‬,‭.M35‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Introductory statistics for biology
Parker,Reginald Ernest ؛  London Edward Arnold   ، 1979
شماره راهنما: ‭QH‬,‭323.5‬,‭.P37‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Anatomy of the dicotyledons
Metcalf,C. R ؛  Oxford Oxford Science Publications   ، 1979
شماره راهنما: ‭QK‬,‭495‬,‭.M47‬,‭1979‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Cytogenetics in animal reproduction
Hare,W.C.D. ؛  Slough,U.K .Commonwealth Agri.Bureaux   ، 1979
شماره راهنما: ‭QH‬,‭585‬,‭.H37‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
management and diseases of sheep
Slough,Eng .CAB   ، 1979
شماره راهنما: ‭SF‬,‭968‬,‭.M35‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Complex analysis
Ahlfors,Lars.V. ؛  New York Mc graw hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭QA‬,‭331‬,‭.A45‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Compendium of alfalfa diseases
St.Paul APS   ، 1979
شماره راهنما: ‭SB‬,‭608‬,‭.A5C65‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Physiology and control of parturition in domestic animals
Amesterdam Elsevier   ، 1979
شماره راهنما: ‭SF‬,‭887‬,‭.P49‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Cell physiology
Giese,Arthur Charles,1904 ؛  Philadelphia Saunders   ، 1979
شماره راهنما: ‭QH‬,‭631‬,‭.G5‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Pesticide application methods
Mathews,G.A. ؛  New York Longman   ، 1979
شماره راهنما: ‭SB‬,‭53‬,‭.M37‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Proceeding of the workshop on chemical aspects of rice grain quality
Los banos Inter. Rice Research Institute   ، 1979
شماره راهنما: ‭SB‬,‭191‬,‭.R5P6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Forest trees of the United States and Canada,and how to identifity them
Little,Elbert L. ؛  New York Dover   ، 1979
شماره راهنما: ‭QK‬,‭482‬,‭.L6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3