کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Ayres, Frank
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Culculus- Outlines, syllabi, etc.
Calculus- Outlines, syllabi, etc
Trigonometry
Algebra, Abstract
Geometry, projective
Differential equations
 
پدیدآور:
Ayres, Frank
Ayres,Frank
 
ناشر:
McGraw - Hill
mcGraw- Hill
McGraw-Hill
McGraw- Hill
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Schaums outline of theory and problems of differential and integral calculus in si metric units
Ayres, Frank ؛  New York McGraw-Hill   ، 1972
شماره راهنما: ‭QA‬,‭303‬,‭.A96‬,‭1972‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Schaums outline of theory and problems of plane and spherical trigonometry
Ayres,Frank ؛  New York McGraw-Hill   ، 1954
شماره راهنما: ‭QA‬,‭537‬,‭.A9,S3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of theory and problems of projective geometry
Ayres, Frank ؛  New York McGraw - Hill   ، 1967
شماره راهنما: ‭QA‬,‭471‬,‭.A97‬,‭1967‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of theory and problems of differential and integral calculus
Ayres, Frank ؛  New York mcGraw- Hill   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭303‬,‭.A96‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of theory and problems of differential equations in si metric units
Singapore McGraw- Hill   ، 1972
شماره راهنما: ‭QA‬,‭371‬,‭.A97‬,‭1972‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of theory and problems of abstract algebra
Ayres, Frank ؛  New York, McGraw - Hill   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭162‬,‭.A97‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک