کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Harper
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Biology - Dictionaries
College readers
English language - Dictionaries
Comparative economics
Photogrammetry
Bloodsucking insects - Anatomy
Literature - Collections
Physical sciences
Community development
Ecology
English language - Paragraphs
Surveying
Soil mechanics
Calculus
English language - Textbooks for foreign speaker
Microbiology
Algebra, Abstract
Cytology
Plants, Ornamental
 
پدیدآور:
Hewitt, Paulm G
Davis,Bernard D.
Johnson,Stanley
Smith, Robert Leo
Lehane, M. J
Kleinsmith, Lewis J.
Fitzgerald, Sallyyanne H
Ostrom, John
Dean, Richard A
Selby, Norwood
Hellyer, Arthur
Moffitt, Francis H.
Hale, W. G.
Spangler, Merlin G
Leithold,Louis
Loucks,William Negele
 
ناشر:
Harper Collins Academic
Harper Collins College Pub
Harper Collins College publishers
Harper Collins
Harper Collins Publishers
Harper
Harper And Row
Harper and Row
Medical Dept.,Harper
Harper collins
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Comparative economic systems
Loucks,William Negele ؛  Harper   ،
شماره راهنما: ‭HB‬,‭90‬,‭.L68‬,‭1973‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The green revolution
Johnson,Stanley ؛  Harper   ،
شماره راهنما: ‭S‬,‭439‬,‭.J64,1972B‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Microbiology;including immunology and molecular genetics
Davis,Bernard D. ؛  Medical Dept.,Harper   ،
شماره راهنما: ‭QR‬,‭41.2‬,‭.M49‬,‭1973‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
calculus,with analytic geometry
Leithold,Louis ؛  Newyork Harper and Row   ، 1976
شماره راهنما: ‭QA‬,‭303‬,‭.L427,1976B‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Biology of blood - sucking insects
Lehane, M. J ؛  London Harper Collins Academic   ، 1991
شماره راهنما: ‭QL‬,‭494‬,‭.L34‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Classical abstract algebra
Dean, Richard A ؛  Harper   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭162‬,‭.D43‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Conceptual physical science
Hewitt, Paulm G ؛  New York Harper Collins   ، 1994
شماره راهنما: ‭Q‬,‭158.5‬,‭.H48‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Soil engineering
Spangler, Merlin G ؛  Harper   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭710‬,‭.S62‬,‭1982‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Elementary surveying
Harper   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭545‬,‭.E43‬,‭1987‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Ecology and field biology
Smith, Robert Leo ؛  New York Harper Collins   ، 1996
شماره راهنما: ‭QH‬,‭541‬,‭.S65‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
harper
New York Harper collins   ، 1992
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1417‬,‭.H27‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Sentence writing simplified
Selby, Norwood ؛  New York Harper Collins   ، 1992
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2S45‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Essay writing simplified
Fitzgerald, Sallyyanne H ؛  New York Harper Collins   ، 1993
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2F57‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Paragraph writing simplified
Ostrom, John ؛  New York Harper Collins   ، 1993
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1439‬,‭.O83‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Climbing and wall plants
Hellyer, Arthur ؛  London Harper Collins Publishers   ، 1988
شماره راهنما: ‭SB‬,‭406‬,‭.H45‬,‭1988‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Principles of cell and molecular biology
Kleinsmith, Lewis J. ؛  New York Harper Collins College Pub   ، .1995
شماره راهنما: ‭QH‬,‭581.2‬,‭.K5P7‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of biology
Hale, W. G. ؛  Glasgow Harper collins   ، 1995
شماره راهنما: ‭QH‬,‭302.5‬,‭.H3D5‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Photogrammetry
Moffitt, Francis H. ؛  New York Harper And Row   ، 1980
شماره راهنما: ‭TA‬,‭593‬,‭.M58‬,‭1980‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
introduction to literature: fiction, Poetry, drama
New York Harper Collins College publishers   ، 1993
شماره راهنما: ‭PN‬,‭6014‬,‭.I57‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Collins COBUILD english dictionary
London Harper Collins   ، 1995
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1628‬,‭.C65‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2