کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Livestock-reproduction
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Livestock-reproduction
Livestock - Reproduction
Veterinary endocrinology
Livestock - Reproduction - Congresses
Livestock-Reproduction
 
پدیدآور:
Squires, E. James
Gordon, Ian
Bearden, H. Joe
Hunter,r.H.F.
Sorensen,Anton Marinus
Beardon,Henry Joe
 
ناشر:
Prentice - Hall
Longman
Journal of Reproduction
Lea
Prentice_Hall
CAB
McGraw-Hill
Lippincott Williams
CABI
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Animal reproduction;principles and practices
Sorensen,Anton Marinus ؛  New York McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭SF‬,‭105‬,‭.S73‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Reproduction of farm animals
Hunter,r.H.F. ؛  London Longman   ، 1982
شماره راهنما: ‭SF‬,‭768‬,‭.H83‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Reproduction in farm animals
Lea   ،
شماره راهنما: ‭SF‬,‭871‬,‭.R47‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Applied animal Reproduction
Beardon,Henry Joe ؛  Englewood Cliffs,N.J Prentice_Hall   ، 1984
شماره راهنما: ‭SF‬,‭871‬,‭.B4‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Reproduction in domestic ruminats II
Journal of Reproduction   ،
شماره راهنما: ‭SF‬,‭871‬,‭.R46‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Reproduction in farm animals
Lippincott Williams   ،
شماره راهنما: ‭SF‬,‭871‬,‭.R47‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Applied animal reproduction
Bearden, H. Joe ؛  New Jersey Prentice - Hall   ، 2004
شماره راهنما: ‭SF‬,‭871‬,‭.B4‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Applied animal endocrinology
Squires, E. James ؛  Oxon CABI   ، 2003
شماره راهنما: ‭SF‬,‭768.3‬,‭.S68‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Reproductive technologies in farm animals
Gordon, Ian ؛  Oxfordshire CAB   ، 2004
شماره راهنما: ‭SF‬,‭871‬,‭.G67‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک