کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Saunders
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Veterinary medicine-Handbooks,manuals etc.
Biological chemistry
Veterinary surgery
Chemistry
Pathology
Generative organs-Diseases
Veterinary anatomy-Atlases
Veterinary obstetrics
Genetics
Human physiology
Cardiovascular system-Diseases-Genetic aspects
Endocrinology
Veterinary medicine-Periodicals
Microbiology
Cell physiology
Veterinary drugs-Dictionaries
Veterinery anatomy
Amino acids-Tables,etc.
Biology
 
پدیدآور:
Carpenter,philip L.
Goodenough,Ursula
Villee,Claude Alvin
Kirk,Robert Warren
Giese,Arthur Charles,1904
Turner,Clarence Donnel
Masterton,William L.
Arthur, Geoffrey H
Popesko,Peter
McGilvery,Robert W.
Sisson,Septimus
Odum,Eugene P.
Robbins,Stanley L.
Guyton,Arthur C.
Lewis,Benjamin P.
Romer,Alfred Sherwood
 
ناشر:
Saunders College Pub
W. B. Saunders
Saunders
W.B.Saunders
Saunders college Pub
W.B. Saunders
W.B.Saunders Co
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Biology
Villee,Claude Alvin ؛  Philadelphia Saunders   ، 1977
شماره راهنما: ‭QH‬,‭308.2‬,‭.V56‬,‭1977‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Microbiology
Carpenter,philip L. ؛  Philadelphia Saunders   ، 1977
شماره راهنما: ‭QR‬,‭41.2‬,‭.C37‬,‭1977‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
vertebrate body:Shorter version
Romer,Alfred Sherwood ؛  Philadelphia Saunders   ، 1978
شماره راهنما: ‭QL‬,‭805‬,‭.R65‬,‭1978‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Sisson and Grossmans the anatomy of the domestic animals
Sisson,Septimus ؛  Philadelphia W.B.Saunders   ، 1975
شماره راهنما: ‭SF‬,‭761‬,‭.S65‬,‭1975‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
General endocrinology
Turner,Clarence Donnel ؛  Philadelphia Saunders   ، 1971
شماره راهنما: ‭QP‬,‭187‬,‭.T8‬,‭1971‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Biochemical concepts
McGilvery,Robert W. ؛  Philadelphia W.B.Saunders   ، 1975
شماره راهنما: ‭QH‬,‭345‬,‭.M23‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Basic Pathology
Robbins,Stanley L. ؛  Philadelphia W.B.Saunders Co   ، .1981
شماره راهنما: ‭RB‬,‭111‬,‭.R6‬,‭1981‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Genetics
Goodenough,Ursula ؛  Philadelphia Saunders College Pub   ، .1984
شماره راهنما: ‭QH‬,‭430‬,‭.G66‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Genetics of cardiovascular disease
Philadelphia W.B.Saunders Co   ، .1983
شماره راهنما: ‭RB‬,‭155‬,‭.P7,V.5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Textbook of medical physiology
Guyton,Arthur C. ؛  Philadelphia W.B.Saunders   ، 1986
شماره راهنما: ‭QP‬,‭34.5‬,‭.G9‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Veterinary drug index
Lewis,Benjamin P. ؛  Philadelphia W.B.Saunders   ، 1982
شماره راهنما: ‭SF‬,‭917‬,‭.L48‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Current Therapy in theriogenology:diagnosis,treatment and prevention of reproductive diseases in animals
Philudelphia W.B.Saunders Co   ، .1980
شماره راهنما: ‭SF‬,‭871‬,‭.C84‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Cell physiology
Giese,Arthur Charles,1904 ؛  Philadelphia Saunders   ، 1979
شماره راهنما: ‭QH‬,‭631‬,‭.G5‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Current veterinary therapy;smal animal practice
Philadelphia W.B. Saunders   ، 1989
شماره راهنما: ‭SF‬,‭745‬,‭.C87‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Chemical principles
Masterton,William L. ؛  Philadelphia Saunders   ، 1977
شماره راهنما: ‭QD‬,‭31.2‬,‭.M38‬,‭1977‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Veterinary reproduction and obstetrics
Arthur, Geoffrey H ؛  London Saunders   ، 1996
شماره راهنما: ‭SF‬,‭887‬,‭.A77‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of ecology
Odum,Eugene P. ؛  Philadelphia Saunders college Pub   ، .1971
شماره راهنما: ‭QH‬,‭541‬,‭.O3‬,‭1971‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of veterinary procedures
Kirk,Robert Warren ؛  Philadelphia,PA W.B.Saunders Co   ، .1990
شماره راهنما: ‭SF‬,‭748‬,‭.K57‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Atlas of topographical anatomy of the domestic animals
Popesko,Peter ؛  Philadelphia W.B.Saunders Co   ، .1991
شماره راهنما: ‭SF‬,‭761‬,‭.P617‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Fundamental techniques in veterinary surgery
Philadelphia W. B. Saunders   ، 1987
شماره راهنما: ‭SF‬,‭911‬,‭.F95‬,‭1987‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9