کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Water-underground
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Water,Underground
Water-underground
Water, Underground
Water, underground
Water - Underground.
 
پدیدآور:
Todd, David Keith
Pandey, Mahendra
Mahajan, Gautom
Todd,David Keith
Walton,Illiam C.
Kashef, Abdel - Aziz I
 
ناشر:
McGraw - Hill
McGraw-Hill
Ashish Publishing House
Caoital publishing company
Dominant publishers and distributors
John Wiley
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Groundwater resource evaluation
Walton,Illiam C. ؛  New York McGraw-Hill   ، 1970
شماره راهنما: ‭GB‬,‭1003‬,‭.W28‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Groundwater hydrology
Todd,David Keith ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭GB‬,‭1003.2‬,‭.T6‬,‭1980‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Evaluation and development of ground water
Mahajan, Gautom ؛  New Delhi Ashish Publishing House   ، 1989
شماره راهنما: ‭GB‬,‭1003‬,‭.M34‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Groundwater engineering
Kashef, Abdel - Aziz I ؛  New York McGraw - Hill   ، 1987
شماره راهنما: ‭TC‬,‭176‬,‭.K37‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Groundwater: resource evalution, augmentation, contamination, restoration, modeling and management
NewDelhi Caoital publishing company   ، 2006
شماره راهنما: ‭GB‬,‭1003‬,‭.G76‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Groundwater hydrology
Todd, David Keith ؛  New Jersey John Wiley   ، 2005
شماره راهنما: ‭GB‬,‭1003.2‬,‭.T6G7‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Water basics
Pandey, Mahendra ؛  New Delhi Dominant publishers and distributors   ، 2003
شماره راهنما: ‭GB‬,‭1003‬,‭.P3W3‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک