کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : White,Frank M.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Fluid mechanics
Viscous flow
Flud mechanics
viscous flow
س‍ی‍الات‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
White, Frank M.
وای‍ت‌، ف‍ران‍ک‌ ام‌.
White,Frank M.
White, Franke M.
 
ناشر:
McGraw - Hill
ص‍دا
McGraw-Hill,
McGraw-Hill
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Fluid mechanics
White,Frank M. ؛  QTokyo McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭TA‬,‭357‬,‭.W48‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
وایت ، فرانک ام . ؛  تهران صدا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭و۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Fluid mechanics
White, Franke M. ؛  Boston McGraw - Hill   ، 2003
شماره راهنما: ‭TA‬,‭357‬,‭.W4F5‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Viscous fluid flow
White, Frank M. ؛  Boston McGraw - Hill   ، 2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭929‬,‭.W4V5‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Fluid mechanics
White, Frank M. ؛  Boston McGraw-Hill   ، 2008
شماره راهنما: ‭TA‬,‭357‬,‭.W4F5‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Viscous fluid flow
White, Frank M. ؛  New York McGraw-Hill,   ، c1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭929‬,‭.W48‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک