کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Elsevier
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Livestock-Housing
Trees Dictionaries-Polyglot
Veterinary obstetrics-Congresses
Developments in soil science,15
Grazing
Soil physics
Sheep
Erythrocytes
Agriculture-Tropics
Prostaglandins-Congresses
Horticulture-Dictionaries-Polyglot
Food-Storage-Congresses
Beets-Diseases and pests-Atlases
Livestock
Domestic animals
Dairying-Dictionaries-Polyglot
Botany-Dictionaries-Polyglot
Sugar-Manufacture and refining
Food industry and trade
Veterinary physiology
 
پدیدآور:
Maton,Andre
Baker,Robert C.
Mulders,Michel Adrianus,1941-
Internationa flavor Conference
Campbell,Gaylon S.
Baikow,V.E.
Vaucher,Hugues
 
ناشر:
Elsevier Scientific Pub
Elsevier
Elsevier Scientific Pub.Co
Elsevier pub.Co
Elsevier Scientific pub.Co
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Elseviers dictionary of Botany;in English,French,German,Latin and Russian
Amesterdam Elsevier Scientific Pub   ، .1982
شماره راهنما: ‭QK‬,‭9‬,‭.E47‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Red blood cells of domestic mammals
Amesterdam Elsevier   ، 1983
شماره راهنما: ‭QP‬,‭96‬,‭.R3‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Agricultural compendium for rural development in the tropics and subtropics
Amsterdam Elsevier Scientific Pub.Co   ، 1981
شماره راهنما: ‭S‬,‭604.37‬,‭.A35‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Grazing Animal
Amsterdam Elsevier Scientific Pub.Co   ، .1981
شماره راهنما: ‭SF‬,‭85‬,‭.G72‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Development of animal production systems
Amstredam Elsevier   ، 1984
شماره راهنما: ‭SF‬,‭61‬,‭.D48‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Domestication,Conservation,and use of animal resources
Amsterdam Elsevier   ، 1983
شماره راهنما: ‭SF‬,‭61‬,‭.D65‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Dynamic biochemistry of animal production
Amsterdam Elsevier   ، 1983
شماره راهنما: ‭SF‬,‭768‬,‭.D96‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Sheep and goat production
Amsterdam Elsevier Scientific Pub   ، .1982
شماره راهنما: ‭SF‬,‭375‬,‭.S54‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Elsevier's Dictionary of horticulture in nine languages:English,French,Dutch,German,Danish,Swedi sh,Spanish,Italian,Latin
Amsterdam,New York Elsevier pub.Co   ، .1970
شماره راهنما: ‭SB‬,‭45‬,‭.E43‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Remote sensing in soil science
Mulders,Michel Adrianus,1941- ؛  New York Elsevier   ، 1987
شماره راهنما: ‭S‬,‭592.135‬,‭.M84‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Elsevier's dictionary of trees and shrubs
Vaucher,Hugues ؛  New York Elsevier   ، 1986
شماره راهنما: ‭QK‬,‭474.87‬,‭.V38‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Prostaglandins in animal reproduction II:proceedin From a symposium held at the swedish University of agricultural sciences
Amesterdam Elsevier   ، 1984
شماره راهنما: ‭SF‬,‭887‬,‭.P76‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Atlas of diseases and pests in beet=Atlas des maladies et des parasites de la betterave=atlas der krankheiten und schadlinge der rube
Amesterdam Elsevier   ، 1987
شماره راهنما: ‭SB‬,‭608‬,‭.B4A85‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Physiology and control of parturition in domestic animals
Amesterdam Elsevier   ، 1979
شماره راهنما: ‭SF‬,‭887‬,‭.P49‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of new food product development
Baker,Robert C. ؛  Amsterdam Elsevier   ، 1988
شماره راهنما: ‭TP‬,‭370‬,‭.B35‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Housing of animal:construction and equipment of animal houses
Maton,Andre ؛  Amsterdam Elsevier   ، 1985
شماره راهنما: ‭SF‬,‭91‬,‭.M3713‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
shelf life of foods and beverages:Proceedings of the ...,Rhodes,Greece
Internationa flavor Conference ؛  Amesterdam Elsevier   ، 1986
شماره راهنما: ‭TP‬,‭373.3‬,‭.I58‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of dairy terminology;in English,French, german and Spanish
Amesterdam Elsevier Scientific Pub.Co   ، .1983
شماره راهنما: ‭SF‬,‭229‬,‭.D5‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Soil Physics with BASIC:transport models for soil-plant systems
Campbell,Gaylon S. ؛  Amsterdam Elsevier   ، 1985
شماره راهنما: ‭S‬,‭592.3‬,‭.C36‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Manufacture and refining of raw cane sugar
Baikow,V.E. ؛  Amsterdam Elsevier Scientific pub.Co   ، .1982
شماره راهنما: ‭TP‬,‭377‬,‭.B17‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9