کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Kluwer Academic Publishers,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Geology - Statistical methods
Coding theory
Bioinformatics.
Fungal diseases of plants.
Soil Pollution
Soil colloide - Congresses
Linear programming
Plants - Nutrition
Mathematical analysis
Algebras, linear - Data processing
Plants - Nutrition - Congresses
Iron deficiency diseases in plants
Soil pollution - Congresses
Nonlinear programming
Agricultural ecology
Paun, Gheorghe, 1950-
Plants, Effect of metals on
Droughts
Nonsmooth optimization
Mathematical optimization
 
پدیدآور:
Whitmor, J. S.
Tawarmalani, Mohit
Walle, F. B. de
Dewilde And P.
Wicker, Stephen B.
Vanderbei, Robert J.
Ramsden, Jeremy J.
Denkowski, Zdzislaw
 
ناشر:
kluwer Academic publishers
Kluwer academic publishers
Kluwer Academic publishers
Kluwer Academic Publishers
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Iron nutrition and interactions in plants
Boston Kluwer Academic Publishers   ، 1991
شماره راهنما: ‭SB‬,‭743‬,‭.I75‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Interactions at the soil colloid - soil Solution interface
Nato advanced study Institute on interactions at the soil colloid - soil solution interface ( 1986 : state university of Ghent ) ؛  Boston Kluwer Academic Publishers   ، 1991
شماره راهنما: ‭S‬,‭592‬,‭.N37‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Linear programming: foundations and extensions
Vanderbei, Robert J. ؛  Boston Kluwer Academic publishers   ، 1997
شماره راهنما: ‭T‬,‭57.74‬,‭.V35‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Geostatistical simulations: Proceeding of the geostatistical simulation workshop, Fontainebleav, France, 27-29 May 1993
Dordrecht Kluwer Academic Publishers   ، 1994
شماره راهنما: ‭GE‬,‭45‬,‭.S25G46‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Proceeding of the SCOPE workshop on soil and groundwater pollution: fundamentals, risk assess - ent, and legislation: Cesky Krumlov, Czech Republic, June 6 and 7, 1994
SCOPE workshop on soil and groundwater pollution (1994: Cesky Krumlov, Czech Republic) ؛  Dordrecht Kluwer Academic Publishers   ، 1995
شماره راهنما: ‭TD‬,‭878‬,‭.S38‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
situ soil remediation
Dordrecht Kluwer Academic Publishers   ، 1997
شماره راهنما: ‭TD‬,‭878‬,‭.I58‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Agriculture and the environment: Minerals, manure and measures
Walle, F. B. de ؛  Dordrecht Kluwer Academic Publishers   ، 1998
شماره راهنما: ‭S‬,‭589.7‬,‭.W3A3‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Drought Management on farmland
Whitmor, J. S. ؛  Dordrecht Kluwer Academic Publishers   ، x, 360 P.: tables
شماره راهنما: ‭S‬,‭600.7‬,‭.D76W4‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Physiology and biochemistry of metal toxicity and tolerance in plants
Boston Kluwer Academic Publishers   ، 2002
شماره راهنما: ‭QK‬,‭753‬,‭.M47P48‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Time - Varying systems and computations
Dewilde And P. ؛  Boston Kluwer academic publishers   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭184‬,‭.D485‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Bioinformatics: an introduction
Ramsden, Jeremy J. ؛  Dordrecht kluwer Academic publishers   ، 2004
شماره راهنما: ‭QH‬,‭324.2‬,‭.R35‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Molecular diversity and PCR - detection of toxigenic fusarium species and ochratoxigenic fungi: under the aegis of cost action 835 ...
Dordrecht Kluwer Academic publishers   ، 2004
شماره راهنما: ‭SB‬,‭733‬,‭.M64‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Where mathematics, computer science, linguistics and biology meet: essays in honour of Gheorghe Paun
Dordrecht, Boston Kluwer Academic Publishers   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76‬,‭.W495‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Progress in plant nutrition: plenary lectures of the XIV international plant nutrition colloquium
Dordrecht Kluwer Academic Publishers   ، 2002
شماره راهنما: ‭QK‬,‭867‬,‭.I423‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Plant nutrition: food security and sustainability of agro-ecosystems through basic and applied research
Dordresht Kluwer Academic publishers   ، 2001
شماره راهنما: ‭QK‬,‭867‬,‭.P54‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Convexification and global optimization in continuous and mixed - integer nonlinear programming: theory, algorithms, software, and applications
Tawarmalani, Mohit ؛  Boston Kluwer academic publishers   ، 2002
شماره راهنما: ‭T‬,‭57.8‬,‭.T39‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Stochastic and global optimization
London Kluwer Academic publishers   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭402.5‬,‭.S723‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Equilibrium problems: nonsmooth optimization and variational inequality models
Boston Kluwer Academic Publishers   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭402‬,‭.E68‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of codes, graphs, and iterative decoding
Wicker, Stephen B. ؛  Boston Kluwer academic publishers   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭268‬,‭.W53‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
introduction to nonlinear analysis: theory
Denkowski, Zdzislaw ؛  Boston Kluwer Academic Publishers   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭300‬,‭.D44‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3