کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Kreyszig, Erwin
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
Mathematical physics
Functional analysis.
 
پدیدآور:
Kreyszig, Erwin.
Kreyszig, Erwin
ک‍ری‍زی‍گ‌، اروی‍ن‌
ک‍ری‍زی‍ک‌، اروی‍ن‌
 
ناشر:
John Wiley And Sons
John Wiley,
دال‍ف‍ک‌
دال‍ف‍ک‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
John Wiley
Krieger Pub. Co.,
John Wiley And sons
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Advanced engineering mathematics
Kreyszig, Erwin ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭401‬,‭.K74‬,‭1979‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کریزیک ، اروین ؛  دالفک   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Advanced engineering mathematics
Kreyszig, Erwin ؛  John Wiley And sons   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭401‬,‭.K7‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Advanced engineering mathematics
Kreyszig, Erwin ؛  New York John Wiley And Sons   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭401‬,‭.K7A3‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Advanced engineering mathematics
Kreyszig, Erwin. ؛  Hoboken, NJ John Wiley,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭401‬,‭.K7‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کریزیگ ، اروین ؛  تهران دالفک ، دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Introductory functional analysis with applications
Kreyszig, Erwin ؛  Malabar, Fla. Krieger Pub. Co.,   ، 1989, c1978
شماره راهنما: ‭QA‬,‭320‬,‭.K74‬,‭1989‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Advanced engineering mathematics
Kreyszig, Erwin ؛  Hoboken, NJ John Wiley,   ، c2011
شماره راهنما: ‭QA‬,‭401‬,‭.K7A3‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک