کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Rings (Algebra)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Near-rings
Algebra (rings)
Rings (Algebra)
Coding theory, Congresse
Rings ( Algebra)
Modules (Algebra)
 
پدیدآور:
Rowen, Louis H.
Kelarev, Andrei V.
Fuchs, Laaszlao
Lam, T. Y
Cohn, P. M.
Faith, Carl
Satyanarayana, Bhavanari
International Centre for Pure and Applied Mathematics Summer School(2008 :Ankara, Turkey)
Caealugaeareanu, Grigore
Luthar, I. S.
Anderson, Frank W
 
ناشر:
World Scientific
Norsa
Academic Press
Springer
World Scientific,
Springer,
Springer - Verlag
Kluwer Academic Publishers,
American Mathematical Society,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Algebra
Faith, Carl ؛  Berlin Springer - Verlag   ، 1981
شماره راهنما: ‭QA‬,‭247‬,‭.F34‬,‭1981‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Rings and categories of modules
Anderson, Frank W ؛  New York Springer - Verlag   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭247‬,‭.A55‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Ring theory
Rowen, Louis H. ؛  Boston Academic Press   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭247‬,‭.R68‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to ring theory
Cohn, P. M. ؛  London Springer   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭247‬,‭.C637‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Algebra (Rings)
Luthar, I. S. ؛  New Delhi Norsa   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭247‬,‭.L86‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Ring Constrctions and applications
Kelarev, Andrei V. ؛  New Jersey World Scientific   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭247‬,‭.K45‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Codes over rings
International Centre for Pure and Applied Mathematics Summer School(2008 :Ankara, Turkey) ؛  Singapore ;Hackensack, NJ World Scientific,   ، 2009
شماره راهنما: ‭QA‬,‭268‬,‭.I573‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Exercises in basic ring theory
Caealugaeareanu, Grigore ؛  Dordrecht ;Boston Kluwer Academic Publishers,   ، c1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭247‬,‭.C274‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Modules over non-Noetherian domains
Fuchs, Laaszlao ؛  Providence, RI American Mathematical Society,   ، c2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭247‬,‭.F83‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Exercises in classical ring theory
Lam, T. Y ؛  New York Springer,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭247‬,‭.L26‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Near rings, fuzzy ideals, and graph theory
Satyanarayana, Bhavanari ؛ 
شماره راهنما: ‭QA‬,‭251.5‬,‭.S28‬,‭2013‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک