کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Springer,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Tree crops-propagation-In vitro
Plants,protection of.
Vertebrates-Reproduction
Coding theory
Soil promation
Genetic regulation
Groups,theory of.
Molecular biology
Galois theory
Molecular genetics
Pheromones
Steroid hormones-Physiological effect-Congresses
Algebras, Linear
Soil fauna
Proteins
Mathematical analysis - problems, exersise, etc.
Plant hormones
Marine fishes-South Africa
 
پدیدآور:
Blum,Volker,1983-
Rotman, Joseph
Jenny,Hans,1899-
Lint, J. H. Van
Suzuki, Michio
Polya, George
Lang, Serge
Ostterman,Lev Abramovich
Eisenbeis,Gerhard,1943
 
ناشر:
Springer-verlag
Springer-Verlag
Springer - Verlag
Springer Verlag
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Group theory
Suzuki, Michio ؛  New York Springer - Verlag   ، 1986
شماره راهنما: ‭QA‬,‭171‬,‭.S79‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Problems and theorems in analysis
Polya, George ؛  New York Springer - Verlag   ، 1976
شماره راهنما: ‭QA‬,‭301‬,‭.P64‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Trees
Berline Springer-verlag   ، 1986
شماره راهنما: ‭SB‬,‭170‬,‭.T72‬,‭1986‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to coding theory
Lint, J. H. Van ؛  Berlin Springer - Verlag   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭268‬,‭.L57‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to linear algebra
Lang, Serge ؛  New York Springer-verlag   ، 1986
شماره راهنما: ‭QA‬,‭184‬,‭.L37‬,‭1986‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
soil resource:origin and behavior
Jenny,Hans,1899- ؛  New York Springer-verlag   ، 1980
شماره راهنما: ‭S‬,‭592.2‬,‭.J46‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Galois theory
Rotman, Joseph ؛  New York Springer - Verlag   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭171‬,‭.R66‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
The functions of hormons from the level of the cell to the whole plant
Berlin Springer-Verlag   ، 1984
شماره راهنما: ‭QK‬,‭711.2‬,‭E5,VOL.10‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Mutations in man
Berlin Springer-Verlag   ، 1984
شماره راهنما: ‭QH‬,‭465‬,‭.C5,M88‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Molecular genetics of the bacteriaplant interaction
Berlin Springer-Verlag   ، 1983
شماره راهنما: ‭QH‬,‭434‬,‭.M64‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Gene regulation by steroid hormones II
New York Springer-Verlag   ، 1983
شماره راهنما: ‭QP‬,‭572‬,‭.S7,G46‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Metods of protein and nucleic acid research
Ostterman,Lev Abramovich ؛  Berlin Heidelberg Springer-Verlag   ، 1984
شماره راهنما: ‭QD‬,‭431,08813‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Advanced molecular genetics
Berlin Heidelberg Springer-verlag   ، 1984
شماره راهنما: ‭QH‬,‭430‬,‭.A38‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Temporal and spatial regulation of plant genes
Wien Springer Verlag   ، 1988
شماره راهنما: ‭QK‬,‭981.4‬,‭.T46‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Advisory work in crop pest and disease management
Berlin Springer-Verlag   ، 1986
شماره راهنما: ‭SB‬,‭950‬,‭.A36‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Techniques in pheromone reseach
New York Springer Verlag   ، 1984
شماره راهنما: ‭QL‬,‭495‬,‭.T43‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Vetebrate reproduction:a textbook
Blum,Volker,1983- ؛  Berlin Springer Verlag   ، 1986
شماره راهنما: ‭QP‬,‭251‬,‭.B6613‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Atlas on the biology of soil arthropods
Eisenbeis,Gerhard,1943 ؛  Berlin Springer-Verlag   ، 1987
شماره راهنما: ‭QL‬,‭110‬,‭.E3413‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Smiths' sea fishes
Berlin Springer-Verlag   ، 1986
شماره راهنما: ‭QL‬,‭635‬,‭.S6,S55‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Progress in molecular and subcellular biology
Berlin Springer-Verlag   ، 1980
شماره راهنما: ‭QH‬,‭506‬,‭.P7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9