مرور بر اساس نوع منبع

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب های لاتین (تعداد بازدید : 670)  مجله لاتين (تعداد بازدید : 600)
 کتاب های فارسی (تعداد بازدید : 531)  مقاله لاتين (تعداد بازدید : 481)
 مرور نقشه جغرافيايي (تعداد بازدید : 468)
 
تعداد کل بازدیدها:  2750