اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسي آزمايشي به پايگاه اطلاعاتي CABI

احتراما" به استحضار مي‌رساند كتابخانه مركزي دانشگاه با همكاري انتشارات CABI اقدام به برقراري يك دوره دسترسي آزمايشي به مجموعه الكترونيكيCAB Abstracts + Full Texts  و مجموعهCompendiums CABI نموده است.قابل ذكر است كه اين پايگاه يكي از جامعترين پايگاه هاي الكترونيكي جهان در زمينه كشاورزي، دامپزشكي، گياهپزشكي، علوم دامي، شيلات و جنگلداري است. اين دسترسي IP based بوده و از طريق آدرس هاي ذيل قابل استفاده مي باشد:


 


CAB Abstracts +Full Texts  WWW.CABDIRECT.ORG

Crop Protection Compendium  WWW.CABI.ORG/CPC

Animal Health and Production Compendium  WWW.CABI.ORG/AHPC

Aquaculture Compendium  WWW.CABI.ORG/AC

Forestry Compendium  WWW.CABI.ORG/FC

نظر
لینک مطلب :