عضويت در کتابخانه مرکزي دانشگاه شهرکرد عضويت در کتابخانه مرکزي دانشگاه شهرکرد


گروه هاي زير مي توانند به عضويت کتابخانه مرکزي پذيرفته شوند:

  • اعضاء هيات علمي
  • دانشجويان و كاركنان شاغل دانشگاه
  • استادان مدعو و دانشجويان ميهمان با ارائه معرفي نامه از معاونت آموزشي دانشكده

اين افراد با ارائه كارت شناسايي خود مي‌توانند به كتابخانه مركزي  مراجعه نموده و شماره عضويت دريافت نمايند لازم به ذكر است كليه اعضاء به منظور بهره مندي بيشتر از خدمات کتابخانه مرکزي، ثبت نام کاربران درپورتال کتابخانه ضروري است. لذا تقاضا مي شود با ورود به پورتال کتابخانه ثبت نام فرماييد.

*کلمه عبور در بخش کتابخانه شخصي همان شماره عضويت است.

*راهنماي ثبت نام در پورتال در بخش راهنما (صفحه اول) قرار دارد.