مرور بر اساس نوع منبع

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب های لاتین (تعداد بازدید : 880)  کتاب های فارسی (تعداد بازدید : 854)
 مجله لاتين (تعداد بازدید : 787)  مقاله لاتين (تعداد بازدید : 544)
 مرور نقشه جغرافيايي (تعداد بازدید : 519)
 
تعداد کل بازدیدها:  3584