مرور بر اساس نوع منبع

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب های لاتین (تعداد بازدید : 690)  مجله لاتين (تعداد بازدید : 623)
 کتاب های فارسی (تعداد بازدید : 575)  مقاله لاتين (تعداد بازدید : 498)
 مرور نقشه جغرافيايي (تعداد بازدید : 487)
 
تعداد کل بازدیدها:  2873