اخبار اخبار

آخرين اخبار

احتراماٌ به استحضار مي‌رساند كتابخانه مركزي دانشگاه با همكاري شوراي تامين منابع علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به برقراري دسترسي مجدد به پايگاه اطلاعاتي ساينس دايركت نموده است.
به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان گرامي مي رساند دسترسي دانشگاه به پايگاه مجلات تخصصي نور برقرار شده است. جهت دانلود مقاله از اين پايگاه، كاربران محترم مي بايست ابتدا از قسمت بالاي صفحه
به اطلاع کليه اعضاي هيات علمي، دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي و کاربران كتابخانه مركزي،  به ويژه کاربران محترم دانشکده علوم پايه مي رساند، يك دوره دسترسي آزمايشي به نشريات پايگاه اطلاعاتي RSC
احتراماٌ به استحضار مي‌رساند كتابخانه مركزي دانشگاه با همكاري پايگاه   Proquest از طريق شوراي تامين منابع علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به برقراري يك دوره دسترسي آزمايشي در
احتراما" به استحضار مي‌رساند كتابخانه مركزي دانشگاه با همكاري انتشارات CABI اقدام به برقراري يك دوره دسترسي آزمايشي به مجموعه الكترونيكي CAB Abstracts + Full Texts  و مجموعه Compendiums
RSS (در یک صفحه جدید باز می شود)